Innmelding som husstandsmedlem i Norges ME-foreningen.
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Angi navnet til hovedmedlemmet du er i familie med (gjerne medlemsnummeret hvis du har det).
Minner om at du må ha samme folkeregisterregistrerte adresse som hovedmedlemmet.
Personvernerklæring
Personvernerklæring Les
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.