Innmelding som medlem med lav sats. For personer med inntekt under 3G (p.t. 334 431 kr)

Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Standard er at generell informasjon sendes på e-post.
  • Jeg ønsker generell informasjon på e-post
  • Jeg ønsker generell informasjon pr brev
Velg her om du ønsker medlemsbladet som digital fil på e-post eller tilsendt pr post.
  • Medlemsblad pr post
  • Medlemsblad digitalt på epost
  • JA
  • NEI
Personvernerklæring
Personvernerklæring Les
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.