Innmelding som medlem med lav sats. For personer med inntekt under 3G (p.t. 334 431 kr)

Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Medlemsbladet vil i utgangspunktet bli sendt til din postadresse. Velg her dersom du heller ønsker bladet som digital fil på e-post
  • Jeg ønsker medlemsblad sendt til postadresse
  • Jeg ønsker medlemsblad sendt digitalt på e-post
Generell informasjon vil i utgangspunktet bli sendt til din registrerte e-post adresse. Velg her dersom du heller ønsker slik informasjon sendt pr. post. 
  • Jeg ønsker generell informasjon sendt via e-post
  • Jeg ønsker generell informasjon sendt til postadresse
Personvernerklæring
Personvernerklæring Les
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.