Velkommen til Norges ME-forening. Her kan du enkelt melde deg inn i foreningen og 
betale medlemskontingenten som del av prosessen. 

Som medlem vil du motta nyttig informasjon, innbydelser til medlemsmøter og andre arrangementer i regi av ME-foreningen. Medlemsbladet sendes ut to ganger i året (ett blad til hver husstand).

Obs: Kontingenten gjelder for 2019, men er halvert etter 1. september. Neste års kontingent sendes ut i februar/mars.

Medlemstype Pris
Enkeltmedlemskap 195,00 Til Innmelding
Enkeltmedlem - Ungdom 135,00 Til Innmelding
Enkeltmedlem - Minstepensjonist 135,00 Til Innmelding
Familiemedlem 60,00 Til Innmelding