Velkommen til Norges ME-forening. Her kan du enkelt melde deg inn i foreningen og 
betale medlemskontingenten som del av prosessen. 

Som medlem vil du motta nyttig informasjon, innbydelser til medlemsmøter og andre arrangementer i regi av ME-foreningen. Enkeltmedlemmer og hovedmedlemmer vil også få tilsendt ME-foreningens medlemsblad til din registrerte postadresse.  

Medlemstype Pris
Enkeltmedlemskap 390,00 Til Innmelding
Enkeltmedlem - Ungdom 270,00 Til Innmelding
Enkeltmedlem - Minstepensjonist 270,00 Til Innmelding
Familiemedlem 60,00 Til Innmelding