Velkommen til Norges ME-forening. Her kan du enkelt melde deg inn i foreningen og 
betale medlemskontingenten som del av prosessen.
(Hvis du ikke mottar velkomstinformasjon fra oss innen to uker, vennligst gi beskjed til medlem@me-foreningen.no)

Som medlem vil du motta nyttig informasjon, innbydelser til medlemsmøter og andre arrangementer i regi av ME-foreningen. Medlemsbladet sendes ut to ganger i året (ett blad til hver husstand).

Post fra ME-foreningen viser at foreningen er avsender (ikke nøytral konvolutt). Velg å motta informasjon og blader på e-post hvis du ønsker å unngå dette.

OBS; Medlemskapet gjelder for kalenderåret og neste års kontingent sendes ut i februar/mars. Melder du deg inn etter 1. oktober vil kontingenten også gjelde for året etter.

Medlemskap
Pris: 410

Medlem Ung under 30
Pris: 270

Medlem Lav sats
Pris: 270

Husstandsmedlem
Pris: 60