Velkommen til Norges ME-forening. Her kan du enkelt melde deg inn i foreningen og 
betale medlemskontingenten som del av prosessen.
(Hvis du ikke mottar velkomstinformasjon fra oss innen to uker, vennligst gi beskjed til medlem@me-foreningen.no)

Som medlem vil du motta nyttig informasjon, innbydelser til medlemsmøter og andre arrangementer i regi av ME-foreningen. Medlemsbladet sendes ut to ganger i året (ett blad til hver husstand).

Post fra ME-foreningen viser at foreningen er avsender (ikke nøytral konvolutt). Velg å motta informasjon og blader på e-post hvis du ønsker å unngå dette. 

Medlemstype Pris
Medlemskap 390,00 Til Innmelding
Medlem Ung under 30 270,00 Til Innmelding
Medlem Lav sats 270,00 Til Innmelding
Husstandsmedlem 60,00 Til Innmelding