Velkommen til Norges ME-forening. Her kan du enkelt melde deg inn i foreningen og 
betale medlemskontingenten som del av prosessen.
(Hvis du ikke mottar velkomstinformasjon fra oss innen to uker, vennligst gi beskjed til medlem@me-foreningen.no)

Som medlem vil du motta nyttig informasjon, innbydelser til medlemsmøter og andre arrangementer i regi av ME-foreningen. Medlemsbladet sendes ut to ganger i året (ett blad til hver husstand).

Post fra ME-foreningen viser at foreningen er avsender (ikke nøytral konvolutt). Velg å motta informasjon og blader på e-post hvis du ønsker å unngå dette.

OBS; Medlemskapet gjelder for kalenderåret og neste års kontingent sendes ut i februar/mars. Melder du deg inn etter 1. oktober vil kontingenten også gjelde for året etter.

Medlemstype Pris
Medlemskap 410,00 Til Innmelding
Medlem Ung under 30 270,00 Til Innmelding
Medlem Lav sats 270,00 Til Innmelding
Husstandsmedlem 60,00 Til Innmelding